Hạt sấy

Hạt điều rang muối (Hạt lớn loại 1)

125,000
1

Hạt điều rang muối (loại I)

149,000
2