Trà sâm dứa hoa lài Đà Nẵng

75,000
1

Trà sâm dứa Bảo Ngân

35,000
2

Trà cung đình Huế Hoàng Đế 250gr

45,000
1

Trà Minh Mạng (trà cung đình huế)

130,000
1

Trà Quý Phi (Trà cung đình Huế)

130,000
1